Skip to main content

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM

Název ŠVP – /školní vzdělávací program/ S Medulinkou do přírody

Vzdělávací program: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

Motivační název: ÚL JEPLNÝ VČELIČEK, ŠKOLKA JE PLNÁ SPOKOJENÝCH DĚTIČEK

„Já a mojí kamarádi, s Medulinkou se máme rádi" - září, říjen
„Malíř Podzim maluje, barvičkami čaruje“ - říjen, listopad
"Zimní kouzla, tradice a tajnosti" - prosinec, leden, únor
„Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje“ - březen, duben, květen
„Léto volá prázdniny, radost každé rodiny" - červen, červenec

Charakteristika bloku – „Já a mojí kamarádi, s Medulinkou se máme rádi"

Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvořit pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti a zaměstnance, uvědomění si vlastní identity, svých kamarádů, seznámení s prostředím, ve kterém dítě žije. Období adaptace – získání relativní citové samostatnosti. Seznámení s putovní včeličkou.

Charakteristika bloku – „Malíř Podzim maluje, barvičkami čaruje“

Získávání poznatků o tom, co zdraví podporuje a co mu škodí, základy zdravého životního stylu. Osvojování zdravých životních návyků. Učíme děti vnímat, co všechno ve světě má souvislost se zdravím, co jej posiluje a co mu škodí. Uvědomovat si znaky podzimu, změny v přírodě, počasí.

Charakteristika bloku - „Zimní kouzla, tradice a tajnosti"

Přiblížit dětem tradice a zvyky, plně užívat předvánoční atmosféru, obdarovat druhého, komunikovat o svých prožitcích z předvánočních příprav. Poznávání lidí, profesí a mezilidských vztahů. Dotváření základních pravidel soužití. Uvědomovat si hlavní znaky zimy, sledovat stopy ve sněhu, život včeliček a zvířat v zimě, Vesmír.

Charakteristika bloku – „Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje“

Upevnit a prožívat změny v přírodě, uvědomit si hlavní znaky jara, vzájemné vztahy mezi člověkem a přírodou, vyjádřit své prožitky slovně i výtvarně – probouzení jara, vynášení Morany, udržování jarních tradic. (Velikonoce, Den Země, koloběh vody, zvířata a jejich mláďata, včeličky). Uvědomit si, jakou roli a význam má rodina, slovo matka v našem životě, úcta k rodičům, vzájemná pomoc v rodině a komunikace.

Charakteristika bloku – „Léto volá prázdniny, radost každé rodiny"

Blok je zaměřen na seznamování dětí se světem lidí, kultury a osvojování si poznatků o prostředí, ve které žijí, jak se dorozumívají – řeč, jazyk a porovnávat se životem v naší vesnici. Jak se chovat, aby se nám na Zemi žilo dobře. Cestování s včelkou naší ČR. Prevence úrazů a bezpečnosti.

Koordinátor tvorby ŠVP – Silvie Ivánková

Platnost dokumentu od: 1.9.2023

Realizujeme šablony OP JAK od  1.9.2023 do 31.8.2025