Skip to main content

Organizace dne

6:30-8:00

  • příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogických pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8:00-9:45

  • pohybové aktivity, začátek povinného předškolního vzdělávání
  • osobní hygiena, dopolední svačina
  • volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
  • zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými bloky, řízené aktivity

9:45-11:45

  • osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:45-12:15

  • oběd a osobní hygiena

12:15-14:00

  • spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00-14:30

  • odpolední svačina, osobní hygiena

14:30-16:00

  • volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Povinné předškolní vzdělávání 8-12 hod.