ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠNÍ LHOTY

V termínu od 2. – 16. 5. 2021 proběhne zápis do mateřské školy.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním 10.5.2021 od 10.00 – 11.30 a 15.00 – 16.00 hodin v ředitelně školy BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte,
  2. do datové schránky školy – b5bk4et
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží,  
  4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/
  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Opatření proti COVID 19–v den zápisu prosím dodržujte protiepidemické opatření a instrukce zaměstnanců školy, kteří vás dovedou k ředitelně, kde budete vyzváni k předložení dokumentů. Vstup do MŠ jen s respirátorem.

Uzavření provozu MŠ

Od 1.3.2021 do 21.3.2021 jsou na základě nařízení vlády uzavřeny všechny mateřské školy.

Zimní focení dětí

Objednávat fotky bylo možné do pátku 26.2.2021, pokud však máte o fotky zájem, je potřeba přičíst náklady spojené s dodatečným objednáním.

Pro objednání vyplňte prosím objednávkový formulář na tomoszek.cz/skolka

S pozdravem Petr Tomoszek

Sběr víček z PET lahví

Milí rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že se v letošním roce zapojíme do projektu Nakrmte Plastožrouta. V rámci této aktivity budeme v naší mateřské škole sbírat víčka z PET lahví. Tyto špunty je možné odevzdávat do papírového Plastožrouta, který je umístěn v prostorách šatny. Prosíme, aby byly špunty čisté a pocházely pouze z PET lahví. Není možné odevzdávat víčka z jiných nádob, například dezinfekčních prostředků, barelů apod. Víčka odevzdáme na konci roku do výkupu v rámci projektu a budou rozemlety a následně zpracovány pro výrobu zahradních kompostérů. Děti tak uvidí, že i plast může mít opětovné využití a třídění má opravdu smysl. Děkujeme za účast.

 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 558 692 833

IČO: 70645965

Vyšní Lhoty 232
739 51 Vyšní Lhoty

© 2021 msvysni.cz