JP Kids - шаблон joomla Форекс

Informace k organizaci nového školního roku

Nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020.

Pro pobyt v MŠ je nutné dodržet tyto hygienické podmínky:

 • děti se  od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ a na zahradě MŠ bez roušky
 • zákonný zástupce při obnovení provozu vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - bez tohoto prohlášení nebudou děti do MŠ vpuštěny
 • zákonný zástupce při vstupu do MŠ použije na ruce připravenou dezinfekci
 • zákonný zástupce musí mít roušku ve vnitřních prostorách MŠ (ve venkovních prostorách MŠ při dodržení 2m rozestupů není rouška nutná)
 • roušky budou mít děti v samostatném sáčku a to z důvodu podezření na infekční onemocnění
 • zákonný zástupce je povinen nosit v areálu mš roušku, neshlukovat se v areálu MŠ a dodržovat předepsané odstupy
 • zákonný zástupce předává a vyzvedává dítě v šatně
 • dítě si před vstupem do třídy umyje ruce mýdlem
 • nošení vlastních hraček z domu je zakázáno
 • do MŠ nebude přijato dítě s kašlem, rýmou, nachlazením. Nebudeme brát zřetel na tvrzení zákonných zástupců, že jde o alergickou rýmu či kašel (zřetel bude brán pouze na potvrzení od lékaře)
 • pokud se bude dítě vracet do MŠ po nemoci, bude MŠ vyžadovat potvrzení lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu
 • zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách MŠ bude docházet ke zvýšené dezinfekci prostor
 • MŠ důrazně doporučuje, aby osoba doprovázející dítě nebyla uvedena v rizikové skupině osob
 • zákonný zástupce podepíše dokument, že byl seznámen s pravidly chování v mateřské škole (čestné prohlášení)

Nový školní rok 2020/2021

 Milí rodiče,

prázdniny končí a naše školička vyjíždí do školního roku 2020/2021.
Věříme, že jste s Vašimi dětmi prožili krásné letní dny a už se
nemůžete dočkat, kdy se školka zase rozjede v relativně normálním
provozu. Jistě chápete, že to v dnešní době plné manuálů a nařízení není
zrovna jednoduché.

Na základě Vašich častých dotazů ohledně adaptace nově příchozích dětí a
také k nadále trvající situaci ohledně COVID -19, jsme pro Vás
připravili několik důležitých informací týkající se provozu MŠ, které si
prosím důkladně přečtěte viz níže.

Podotýkám, že doprovodu dítěte nebude umožněn vzhledem k doporučením
vstup s dítětem do třídy. Dítě si převezme učitelka v šatně, se kterou
si domluvíte délku pobytu dítěte v prvních dnech školky (např. po
svačině, po obědě, po spaní, zda bude chodit celý týden, nebo jen
některé dny...).

Doprovod dítěte bude muset mít v prostorech MŠ roušku a další omezení
viz. přílohy níže.

Při předání dítěte odevzdejte prosím učitelce podepsaný dokument: 
Čestné prohlášení.


Těšíme se na Vás a na Vaše děti, nebojte se, vše společně zvládneme!

Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu do MŠ, z důvodu rekonstrukce parkoviště.

řed. MŠ Silvie Ivánková

 

Důležité dokumenty: 

 

 

Co dítě potřebuje do MŠ

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění

Manuál pro provoz škol a školských zařízení, MŠMT

Školní řád platný pro rok 2020/2021

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v měsíci červenci a srpnu 2020

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu takto:

• Úplata za měsíc červenec Kč 150,--

• Úplata za měsíc srpen Kč 0,--

Děti přihlášené k letnímu provozu MŠ uhradí úplatu i stravné nejpozději do 30. 6. 2020 v hotovosti. 

 

Provoz MŠ o letních prázdninách

Provoz MŠ bude v měsíci červenci 1. 7. do 10. 7. 2020

Od 13. 7. do 31. 7. 2020 bude MŠ uzavřena
V měsíci srpnu 2020 bude MŠ uzavřena

Nový školní rok začíná 1. 9. 2020

 

Stanovení úplaty pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola Vyšní Lhoty, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek

Č. j.:23/2020

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto:

1. neomezená celodenní docházka  400,- Kč

2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ  300,- Kč

3. děti, které od počátku šk.roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzm. do doby, kdy dítě zahájí PŠD v ZŠ  0,- Kč

přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci 

výše úplaty bude stanovena k 1. 5. 2021

 

Ve Vyšních Lhotách dne: 9. 6. 2020

Silvie Ivánková

ředitelky školy

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ - POKYNY

Znovuotevření MŠ  po dohodě se zřizovatelem je naplánováno na 25.5.2020. Podmínky pro provoz mateřských škol v době šíření COVID-19 vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je možné si prohlédnout ZDE. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete ZDE.

 

Výše úplaty za dobu uzavření MŠ bude snížena, a to v souladu s §6 odst.5 vyhlášky č.14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání.

 

Cizí strávnici: obědy z hygienických důvodů ( COVID-19) nebudou cizím strávníkům poskytovány.

 

Informace pro rodiče: Zřizovatel MŠ OÚ VL plánuje v nejbližší době zahájení výstavby nového parkoviště u budovy MŠ. Z hlediska bezpečnosti může dojít k omezení, nebo přerušení provozu MŠ.  

 

V případě nutnosti volejte 728128185

 

Podmínky otevření MŠ

 

© 2015 - 2018 MŠ Vyšní Lhoty

web vytvořil Tomoszek.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr Michaela Neumahr