Skip to main content

PLÁN AKCÍ - LEDEN 2023

 

Plán akcí na leden 2023:

2.1.2023 - angličtina (+ každé pondělí )

3.1.2023 - šachy ( + každé úterý )

4.1.2023 - tanečky ( + každou středu )

 5.1.2023 - návštěva kostela v Pražmě ( prohlídka betlémů )

17.1.2023 - Svět techniky Ostrava

20.1.2023 - Divadlo na Pražmě

25.1.2023 - Mistrovství škol Slezská brána v Raškovicích - 8,00 hodin

 

Každý čtvrtek s dětmi odšťavňujeme, noste prosím ovoce nebo zeleninu.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 Ve dnech 26.10. - 27.10.2022 je MŠ Vyšní Lhoty uzavřena.

Zápis do MŠ VYŠNÍ LHOTY PRO CIZINCE SE STATUSEM DOČASNÉ OCHRANY

6. 6. 2022 od 9 - 11 hodin

s sebou vezměte:

1. doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum, strpění, dočasné ochrany)
2. doložené místo pobytu dítěte
3. potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
4. žádost o přijetí do MŠ

kritéria pro přijetí:

1. věk dítěte
2. trvalý pobyt nebo místo pobytu ve spádové oblasti

POČET VOLNÝCH MÍST 0

Seznam přijatých dětí do MŠ Vyšní Lhoty 2022/2023

od školního roku 2022/2023 k 1. 9. 2022 pod přiděleným registračním číslem
(na základě změn od 1. 1. 2012 ŠZ č.472/2011 Sb., spol. ustanovení §183)

RČ - MŠ 220501 přijato
RČ - MŠ 220502 nepřijato
RČ - MŠ 220503 přijato
RČ - MŠ 220504 nepřijato
RČ - MŠ 220505 přijato
RČ - MŠ 220506 přijato
RČ - MŠ 220507 přijato
RČ - MŠ 220508 přijato
RČ – MŠ 220509 nepřijato

Ve Vyšních Lhotách dne: 25. 5. 2022 - datum zveřejnění

Silvie Ivánková
ředitelka mateřské školy