JP Kids - шаблон joomla Форекс

zápis dítěte k PV šk.rok 2017/18

 

 

Zápis do Mateřské školy Vyšní Lhoty na školní rok 2017/18

 

Ředitelka Mateřské školy Vyšní Lhoty, příspěvkové organizace, okres Frýdek-Místek, po dohodě se zřizovatelem Obce Vyšní Lhoty a  v souladu s § 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, zveřejňuje následující upřesnění pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018:

Místo pro podání žádosti - Mateřská škola Vyšní Lhoty, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek

Termín : 4.5.2017

Doba pro podání žádosti: od 9,00 - 15,00 hodin

Obec Vyšní Lhoty má zřízenu pouze jednu mateřskou školu, a to Mateřská škola Vyšní Lhoty, příspěv- ková organizace, okres Frýdek - Místek, proto není určena spádovost.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list si může zákonný zástupce vyzvednout od 27.4.2017 přímo v MŠ od 10,00 do 12,00 hodin.

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte odevzdá ZZ v den podání Žádosti do MŠ 4.5.2017. tj. den zápisu do Mateřské školy Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek.

K zápisu si přineste:

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

- vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list dítěte /pro děti, pro které není předškolní vzdělávání             povinné/ , nutno potvrzení o pravidelném očkování

- občanský průkaz zákonného zástupce

- rodný list dítěte

- trvalý pobyt dítěte - Vyšní Lhoty,  u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů 

    Kritéria pro přijímání dětí:

  - povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31.srpna 2017 pět let s trvalým pobytem  ve      Vyšních Lhotách

  - děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou čtvrtého věku s trvalým pobytem ve              Vyšních Lhotách

    u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů

-   ostatní mladší děti s trvalým pobytem ve Vyšních Lhotách, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na       území ČR delší než 90 dnů

-  věk dítěte